فراخوانی فراخوانی ...

مشهد مقدس | پایتخت معنوی ایران

شهر مشهد در شمال شرقی استان خراسان رضوی و مرکز استان خراسان رضوی می باشد. شهر مشهد به علت وجود بارگاه امام هشتم شیعیان (علی بن موسی الرضا) بعنوان پایتخت معنوی ایران انتخاب شده است. در رتبه بندی شهرها در کشورمان، شهر مشهد بعد از تهران به علت موقعیت مذهبی و صنعتی و اقتصادی و …
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
صفحه 1 از 1