فراخوانی فراخوانی ...

هامبورگ | دروازه ی جهان

هامبورگ را دروازه ی جهان می نامند. دومین شهر بزرگ آلمان و همچنین هشتمین در اتحادیه اروپا است. هامبورگ سومین بندر بزرگ در اروپا بعد از آنتورپ و روتردام است.
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
صفحه 1 از 1