فراخوانی فراخوانی ...

غار چال زیبای نخجیر دلیجان

غار چال نخجیر یکی از زیباترین غارهای ایران و جهان که در استان مرکزی، میان نراق و دلیجان ، قرار گرفته است. قدمت این غار حدود 70 میلیون سال تخمین زده می شود.
تعداد کل موارد: 1
تعداد کل صفحات: 1
صفحه 1 از 1